torsdag 16 mars 2017

Välkommen till årshögtiden i Växjö 6-7 maj 2017Program - Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 6-7 maj 2017


Lördagen den 6 maj

09.00  Harry Martinson-sällskapets årsmöte, IOGT-NTO-huset, Vattentorget 1, Växjö 

10.00   Välkomsthälsning och utdelning av Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne
           
           Förmiddagskaffe

11.00  Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist och Harry Martinson, aktiva i kamp för frihet
           Vilhelm Moberg-Sällskapets ordförande Ingrid Nettervik talar om "Det fria ordet"

12.00  Lunch på Restaurang 4 Krogar, Vattentorget 5, Växjö. Därefter åter IOGT-NTO-huset

13.30   Harry Martinsons och Pär Lagerkvists tankar och texter i kosmos Litterärt/musikaliskt
           collage av Ulla Ekberg, Gunnar Carlberg, Yvonne Steen-Ohlander och Leif Adolfsson

Pär Lagerkvist-Samfundets ordförande Magnus Eriksson inleder ett samtal om programmet
  
        
  Eftermiddagskaffe

15.00 - 16.00  Harry Martinson om "Människans åldrar" i Nässlorna blomma, och
Elisabeth Bergstrand-Poulsen om "Kvinnans årstider" i Hök får jag låna dina vingar?
Presentation av författaren och konstnären Elisabeth Bergstrand-Poulsen från Långasjö.
Programmet avslutas med besök på Smålands Museum, där textilen "Kvinnans årstider" visas
  
18.00  Helgsmål i Växjö Domkyrka ”De blomster som i marken bor, kan aldrig själen glömma …”

19.00  Högtidsmiddag på Restaurang 4 Krogar, Vattentorget 5


Söndagen den 7 maj

08.30  Avresa med buss från Växjö resecentrum, P-platsen nära intill Tegnérkyrkogårdens mur
           Information från DET FRIA ORDETS HUS, om Växjö som fristad åt förföljda författare              

10.00  Kaffe i samband med besök på Elin Wägners Lilla Björka och Bergs Hembygdsgård
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka guidar och berättar om Akademiledamoten Elin Wägner – journalist, författare, feminist, fredsaktivist, miljökämpe och civilisationskritiker

12.30  Lunch på S:t Sigfrids folkhögskola, Kronoberg och besök vid Kronobergs slottsruin

14.00  Guidad tur genom Växjö med tonvikt vid konstverk, Gyrokompassen och kulturbyggnader

15.00  Åter Växjö resecentrum


fredag 20 januari 2017

Lena Peterson Engseth ger från USA en reflektion kring vårligt spirande gräs mitt i vintern. Hennes meditation rymmer betydligt mer än gräs, men den börjar och slutar med ord om grönska och gräs, om det gröna och hoppfulla.

Foto: Martin Engseth 

Carl Sandburg, som då och då figurerar på denna blog, publicerade 1928 i sin samling Good Morning, America en dikt som på svenska heter ”Vårgräs”. Det hörs som en hoppfull titel så här års.

Den gröna viskning som Carl Sandburg skriver om är sedan länge utbytt mot en kallt svepande och vit vinande. Men gräset är, med Sandburgs ord, likväl ännu den ”maskot som rider på vindens hästar”. Någon gång månader framöver ska det komma tillbaka grönskande grönt och mjukt för våra bara fötter.
Men nu, nu risslar det vintertorrt därute i både gräs och ”skörfrusna vassar”. ”Vintervassen rasslar bleknat spröd/frusen skörare för varje timme” skriver Harry Martinson.

Jag nämner i min bok Gräspoesi – i stråskog och tuvkrets hur kombinationen av gräs och vinter för tankarna till en särskild slags tystnad, kanske densamma som Martinson benämner ”den vita tystnaden”. Den tystnaden är här nu i januari och vi anpassar oss och bidar till dess vi på nytt kan känna ”doften av ungt vårgräs” på samma sätt som Carl Sandburg; ”du kom till min näsa och piffade upp mig”.

Sandburgs bruk av ordet maskot föranleder mig att slå upp dess ursprung och jag finner att det kom till engelskan via franskan men att det är av provensalsk härkomst. Jag tänker genast på – och dröjer vid – hur detta språk var de medeltida trubadurernas, hur denna dialekt befrämjat poesin.

Så snirklar sig mina tankar medan snön ryker och blandar sig med ångan över sjön. Martinson ser hur ”björkens grenverk blir en vinterhåv/som i luften över insjöns is/tätnar till en slöja, fångar froströk.” Det kan också liknas vid en dans av älvor i dagsljus. Jag läser med nöje Martinsons Älvors dans och hejdar mig vid att ”Allt som sker är lika nytt och lika vant. Ljuset gnistrar in instinkt i vår själ” och ”varje livsart har sitt eget hemliga alltidord med ljuset. Sitt eget sätt att fatta sitt alltid.”

Till trubadurernas toner gick också dansen, och ännu en bild kommer till mig: en medeltida kalkmålning i Ørslevs kyrka i Danmark där en långdans går fram. Hand i hand träder man dansen, ”vi är med och dansar våra turer” skriver Martinson då han diktar om ”dansens konst, den första och den sista”. Den nyss utdansade julens lekar och danser, får en djupnad innebörd då de ner genom århundradena sammanfogas med medeltidens bildvärld. I midvinterns mörker dansade man när solen tycktes stå stilla; för det nya årets gröda och växtlighet. Dansen blev ett uttryck för den hemliga ljuskoden.

”Frånvarande i ännu en evighet/ligger sommaren inrullad i solen” skriver Martinson. Han vet att det ska komma många vinterstormar farande. Hackspettarna ska driva in många fler vinterspikar i trädens stammar. Vintern ska med sina vita läppar spela på sin isflöjt.

Det kan tyckas som en evighet. Men det finns en tillit i Sandburgs ord då han liksom lockar på gräset: ”Vårgräs, där finns en dans att bli dansad/för dig.”
Gräset vet sitt alltidord; det kommer alltid tillbaka.

Foto: Lena Peterson Engseth
_______

De dikter som har citerats i eller inspirerat till denna text är följande:
Carl Sandburg: “Spring Grass” i Good Morning, America
Harry Martinson: Dikt utan titel i Resor utan mål, s 56, ”Tidig vinter” i Vildbuketten, s 83, ”Dansen”, s 116f, ”Hela julkortet förstoras”, s 151, ”Nordanvinden nosar”, s 150, ”Så kom en vinter farande”, s 36, ”Vintervassen rasslar”, s 150, och ”Älvors dans”, s 135, samtliga i De tusen dikternas bok


Lena Peterson Engseth
Lena Peterson Engseth  lcpengseth@hotmail.com
följer i boken "Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets"
årstidernas växlingar genom "gräsets språk", och visar
hur gräset litterärt tolkas, i Harry Martinsons diktning,
men också av i runt tal 115 andra lyriker och författare.
Ny bok av Lena Peterson Engseth, med ”grästema”, är
att vänta under år 2017