torsdag 20 oktober 2016

Karl-Birger Blomdahl föddes i Växjö för 100 år sedan, den 19 oktober 1916. Han skrev år 1958 musiken till operan ANIARA, som bygger på Harry Martinsons versepos ANIARA från år 1956, och som alltså i år fyller 60 år. ~ Nu ser vi fram emot Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö nästa år 6-7 maj, med start på Harry Martinsons födelsedag 6 maj. ~ Boka redan nu in högtiden!Program - Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 6-7 maj 2017


Lördagen den 6 maj

09.00  Harry Martinson-sällskapets årsmöte, IOGT-NTO-huset, Vattentorget 1, Växjö 

10.00   Välkomsthälsning och utdelning av Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne
           
           Förmiddagskaffe

11.00  Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist och Harry Martinson, aktiva i kamp för frihet
           Vilhelm Moberg-Sällskapets ordförande Ingrid Nettervik talar om "Det fria ordet"

12.00  Lunch på Restaurang 4 Krogar, Vattentorget 5, Växjö. Därefter åter IOGT-NTO-huset

13.30   Harry Martinsons och Pär Lagerkvists tankar och texter i kosmos Litterärt/musikaliskt
           collage av Ulla Ekberg, Gunnar Carlberg, Yvonne Steen-Ohlander och Leif Adolfsson

Pär Lagerkvist-Samfundets ordförande Magnus Eriksson inleder ett samtal om programmet
  
        
  Eftermiddagskaffe

15.00 - 16.00  Harry Martinson om "Människans åldrar" i Nässlorna blomma, och
Elisabeth Bergstrand-Poulsen om "Kvinnans årstider" i Hök får jag låna dina vingar?
Presentation av författaren och konstnären Elisabeth Bergstrand-Poulsen från Långasjö.
Programmet avslutas med besök på Smålands Museum, där textilen "Kvinnans årstider" visas
  
18.00  Helgsmål i Växjö Domkyrka ”De blomster som i marken bor, kan aldrig själen glömma …”

19.00  Högtidsmiddag på Restaurang 4 Krogar, Vattentorget 5


Söndagen den 7 maj

08.30  Avresa med buss från Växjö resecentrum, P-platsen nära intill Tegnérkyrkogårdens mur
           Information från DET FRIA ORDETS HUS, om Växjö som fristad åt förföljda författare              

10.00  Kaffe i samband med besök på Elin Wägners Lilla Björka och Bergs Hembygdsgård
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka guidar och berättar om Akademiledamoten Elin Wägner – journalist, författare, feminist, fredsaktivist, miljökämpe och civilisationskritiker

12.30  Lunch på S:t Sigfrids folkhögskola, Kronoberg och besök vid Kronobergs slottsruin

14.00  Guidad tur genom Växjö med tonvikt vid konstverk, Gyrokompassen och kulturbyggnader

15.00  Åter Växjö resecentrum G. (Rev.) Godkänt i Harry Martinson-sällskapets styrelsemöte 2016-09-10

tisdag 18 oktober 2016

Harry Martinsons dikt "Namnlöst" ur NOMAD (1931) och Paul Tenngarts bok "Livsvittnet Majken Johansson" (2016)


NAMNLÖST
Undersamt är att om vintern dansa på isen -
och att bära minnet av blossen
som för länge sedan lyste oss
då de svängde av och an i vinden från norr.
Det hände också små ting som följde med.
Sparkstötten bräckte sitt spinkiga ben
och på zinkgråa isen virvlade vi runt som mat-
                                            säckskorgar i snö.
Clary - du och jag.
Vi sutto inne i det snöiga strandsnåret,
vi kissade i snön
och skrattade däråt, som barn göra.
Det var nödvinter, med rachitis,
och epidemierna gingo kring sjön.
Clary - du med dina fräcka, vackra ögon -
du dog innan du fått dina bröst.
HARRY MARTINSON: Ur NOMAD (1931)
Paul Tenngart, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medverkade i två seminarier vid årets Bokmässa i Göteborg med program om poeten och frälsningssoldaten Majken Johansson (1930-1993). Han har år 2016 i sin bok "Livsvittnet Majken Johansson", utifrån hennes skönlitteratur, diktsamlingar och prosa, tidningsartiklar och privata anteckningar, gett en samlande bild av ett stort och viktigt författarskap i den svenska 1900-talslitteraturen.
I kapitlet "Idyllen som undantagstillstånd", jämför Paul Tenngart Majken Johanssons dikt "Novellette" från diktsamlingen "Liksom överlämnad" (1965), med Harry Martinsons dikt "Namnlöst" från diktsamlingen "Nomad" (1931). Paul Tenngart framhåller: "Trots att Johanssons och Martinsons dikter utspelar sig under skilda tider uppvisar de stora likheter. Johanssons krigsvintrar motsvarar Martinsons nödår. Det hotande andra världskriget ersätter Martinsons epidemier". 
Barn som leker på is är ett vanligt idyllmotiv menar Tenngart, men frågar, fastän allting verkar vara så idylliskt och glatt från situationen i dikterna, om hur djup glädjen är. Den idylliska situationen är i båda dikterna inte naturlig utan konstruerad och den mörka omvärlden ligger hotande där utanför. Majken Johanssons skridskoidyll på isen vid skolan Sorgenfri är frammanad och den utgör ett undantag från Majkens problemfyllda hemsituation under barndomen, liksom oron för det krig som pågår. Godsakerna som finns invid Sorgenfris skridskobana, är inte gjorda av socker utav av sackarin, krigsårens kupongfria ersättningsmedel för socker.
Harry Martinsons "dans på isen" sker mot den mörka bakgrunden av att "epidemierna gingo kring sjön" och skördade också de unga: "Clary - du dog innan du fått dina bröst". Också Harry Martinsons hemförhållanden under barndomen var svåra. Majken Johansson älskade skolan. "Skolan var för mig, då jag var liten tös, ett semesterhem, en daglig tillflyktsort, dit jag kunde fly..." Så var det också för Harry Martinson. Båda barnen, Majken och Harry, gick "hem till skolan", när andra barn med bättre hemförhållanden gick "hem från skolan".
Det som Paul Tenngart skriver om Majken Johansson, kan lika väl gälla för Harry Martinson: "Det är en hård värld hon växer upp i. Hon verkar ständigt vara utsatt för mäktiga och skadliga mänskliga krafter." Harry Martinsons "Nässlorna blomma" och "Vägen ut" vittnar mycket om detta detsamma.
Paul Tenngart har i sin bok också tagit med dikten "Legomödrar" av Majken Johansson ur "Andens undanflykt" (1958), som tolkar kärlekslöshet och kvävande krav på barn i dåliga fosterhem. Diktens hårda verklighet finns lika påtaglig för Majken Johansson som för Harry Martinson:
Vi gav dig mat och hårt och torrt och tillochmed nästan
kärlek. Vi grät för din skull. Ty vi var fästade, så innerligt
fästade vid vad vi gjort för dig.
Det enda du skulle göra
var att vara den som gör
vad som faller oss in.
Och vi
sitter kvar och väntar.
Majken Johansson kämpade med dålig ekonomi. Hon berättar om detta för journalisten Sven Thiessen: "Jag hade studieskulder och skatteskulder och mitt i sorgen och bedrövelsen visade sig Gud på ett annat sätt. Sent en natt ringde telefonen och jag fick veta att Harry Martinson beslutat att jag skulle tilldelas 5.000 kr ur en fond. Det var en enorm summa på den tiden och det räddade mycket. Det var Guds handling mot mig i en trängd situation."
Rune Liljenrud 

tisdag 27 september 2016

DELS - DE LITTERÄRA SÄLLSKAPENS SCEN ~ Sång av professorn Jane Mattisson Ekstam från Gustaf Hellström-sällskapet på DELS-scenen under Gustaf Hellström-program på BOKMÄSSAN

ANIARA 60 år dominerade Harry Martinson-sällskapet under årets BOKMÄSSA

Hustrun Tora betjänar i Harry Martinson-sällskapets monter
då vår tidigare ordförande, maken Åke talar på DELS-scenen
”Läraren som öppnade världen för Harry Martinson”
Semir Susic, som är lärare och sedan maj 2016 ny ordförande
i Harry Martinson-sällskapet, talar gärna om lärarens betydelse.
Vi minns alla våra lärare i skolan, de avhållna såväl som andra.
Harry Martinson har genom omnämnanden i flera av sina böcker
rest ett vackert äreminne över skolläraren Stav i Nebbeboda skola.
I Nebbeboda skola såddes fröet till Nobelpris i litteratur 

H.K.H. Prins Daniel

 talade vid Lärarnas Riksförbund kongress 19 maj 2016

Han påminde om Harry Martinsons lärare Stavs pedagogik

när han kunde ropa till sina elever:

 "Här är kallt barn, ta och öppna fönstret mot Stilla havet!"


Professsor Jane Mattisson Ekstam från Østfold University College, Norge, var kanske den som från DELS - De Litterära Sällskapens scen på Bokmässan, bäst lyckades med att pedagogiskt förmedla sitt budskap, då hon talade om Engelska suffragetter i Gustaf Hellströms roman "Kärlek och politik". Föredömligt nog för varje lyssnare i Bokmässans larmiga ljudmiljö, fick var och en utskrift med sex textsidor från hennes engagerade föredrag och kunde också sjunga med i Jerusalem (William Blake; 1808) som användes av suffragetterna och Women's Institute under och efter Första Världskriget. Professor Jane Mattisson Ekstam från Gustaf Hellström-sällskapet ledde själv, skönt sjungande kampsången vilket kom ljudlarmet runt omkring att för en stund något dämpas ner när åhörarna till föredraget spontant började sjunga med:


And did those feet in ancient time

Walk upon England’s mountains green?

And was the holy Lamb of God

On England’s pleasant pastures seen?

And did the countenance divine

Shine forth upon our clouded hills?

And was Jerusalem builded here

Among those dark satanic mills?

 

Bring me my bow of burning gold!

Bring me my arrows of desire!

Bring me my spear: o clouds unfold!

Bring me my chariots of fire!

I will not cease from mental fight;

Nor shall my sword sleep in my hand

Till we have built Jerusalem

In England’s green and pleasant land.


Professor Jane Mattisson Ekstam nämner, att GUSTAF HELLSTRÖM kom till London i mitten av januari 1907, och redan den 25 januari trycktes hans första artikel om suffragetterna i Dagens Nyheter. Han följde sedan deras kamp i ytterligare åtta ofta långa, och alltid mycket intressanta och målande reportage.

1918 fick brittiska kvinnor över 30 år rösträtt, men riktigt allmän blev inte rösträtten förrän 1930, då alla myndiga kvinnor i Storbritannien tillerkändes den medborgerliga rättigheten. 

Finland var först med allmän rösträtt år 1906, Norge följde 1913, Danmark 1915 och slutligen Sverige 1918 med första valtillfälle 1921. 

I Gustaf Hellström-sällskapets nyligen utgivna bok "Reporter i världens största stad" i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie nr 4, finns mycket intressant att läsa av det som däri redigerats av Lennart Leopold, Disa Lundgren och Jane Mattisson Ekstam.I kontrast till Bokmässans larm är Harry Martinsons tankar om stillhet:

"Förr när jag var liten bodde jag nära en stor ljunghed och där på den där ljungheden där kunde gummor och gubbar och barn sitta om kvällarna och se ut över ljungen och höra fåglarna pipa ödsligt där ute på ljungen och det var en stämning utav hela världen i det där. Världen låg sluten där i det ögonblicket och då kom med denna slutna stämning in en stämning av förnöjsamhet som inte hade med det materiella att göra, utan var en förnöjsamhet av andlig art. Denna förnöjsamhet av en rent andlig art som fanns förr och som kunde göra att en gumma, hon sa till mig en kväll, hon satt på farstubron och hörde på taltrasten, det var en vacker junikväll. Då sa hon till mig när jag gick förbi att, spring inte så hårt med träskorna i marken för jag lyssnar på taltrasten, det är så vackert. Jag gick med sådana där träskor och det sa hon med en mycket mild röst, hon ville så gärna höra taltrasten."

Harry Martinson i en intervju 18.11.1952 "Nutidsförfattare" för Radio Blekinge” Rune Liljenrud


fredag 16 september 2016

BOKMÄSSAN 22-25 SEPTEMBER 2016 - DELS - DE LITTERÄRA SÄLLSKAPENS SCEN


Harry Martinson-sällskapet 
DE LITTERÄRA SÄLLSKAPENS SCEN 
(B10:79)

TORSDAG 22 SEPTEMBER KL 11.00

Aniara lever i högsta grad efter 60 år

Maskinen i Harry Martinsons barndomsskildringar

SÖNDAG 25 SEPTEMBER KL 13.30

Det finns sång i hans ord

tisdag 13 september 2016

"Kulturarvsdagen" i Nebbeboda skola den 11 september och en kommande "Nebbeboda Akademi" på ANIARA-dagen den 12 oktober

Under kulturarvsdagen i Nebbeboda skola den 11 september med tema TIDENS RÖRELSER, delades tankar ur Harry Martinson's "Nässlorna blomma", 1935 (80 år i fjol), Sven Edvin Salje's "Du tysta källa", 1946 (70 år i år), Fabian Månsson's "Rättfärdiggörelsen genom tron", 1916 (100 år i år) och Gustaf Hellström's "Träbenet", 1906 (110 år i år).


Bild ovan: Fyra av eldsjälarna i Nebbeboda Intresseförening,
där Elisabeth Jonsson (längst t.v.) är sekreterare 
Ing-Marie och Bengt Bejmar samt Tommy Ericsson
Ordförande i Nebbeboda Intresseförening är Mia Ericsson


Nässlorna blomma, 1935
(80 år i fjol)
Du tysta källa, 1946
(70 år i år)

Rättfärdiggörelsen
genom tron
Första upplagan 1916
(100 år i år)
I trilogin KAOS
ingår Träbenet, 1906
(110 år i år)

Alla dessa fyra författare tolkar i sin diktning kunnigt "Tidens rörelser" vad gäller Väckelse- och frikyrkorörelsen, Nykterhetsrörelsen och Arbetarrörelsen. Om de än gör det var och en på sitt högst personliga sätt, så kan Harry Martinsons hyllning till Fabian Månssons minne, gälla för dem alla:

Han stiger fram på nytt en gång,
vårt minne äger fäste
i vad han gav och vad han var:
det bästa bland de bäste.
Och folkets själ som sällan fylls
får av naturen driven
en ilning av den varma sorg
som blir all äkthet given.HARRY MARTINSON & SVEN EDVIN SALJE
MÖTE I LITTERATURENS VÄRLD
/YLLKA SHEQIRI 2013
Nebbebodastipendiat 2013

Harry Martinson gick i Nebbeboda skola (småskolan) från den 19 mars 1912 t.o.m. vårterminen 1913. Hans lärare var då Alma Olsson.
Från den 19 oktober 1914 t.o.m. vårterminen 1915 var Karl Johan Staaf lärare i folkskolan i Nebbeboda. 

Lärarbostaden i Nebbeboda skola visades under kulturarvsdagen. Bland utsmyckningar där finns bl.a Yllka Sheqiri's tavla "Harry Martinson & Sven Edvin Salje - Möte i litteraturens värld" och "Människans ålderstrappa" som Harry Martinson skriver om i Nässlorna blomma.Deltagarna i kulturarvsdagen påmines om tolkningar av Harry Martinsons Aniara


och att skådespelaren Lars Wiik den 1 november kl 19.00 ger en dramatisering av Aniara i Folkets Hus i Olofström. 

Nebbeboda Akademi

Aniara 60 år! 12 oktober 2016

Nebbeboda Akademi firar Aniara 60 år med en "Nebbeboda Akademi", föreläsningar, diskussioner och samtal i Nebbeboda skola, skolsalen. Aniara låg just denna dag, den 12 oktober 1956, alltså för 60 års sedan, på bokhandelsdiskarna.
Slånbär på andra sidan av vägen vid Nebbeboda skola 


Harry Martinson avslutar kapitlet JOSTEDALSBRÄEN 
i Vägen till Klockrike med orden ... "sade Vägdamm och började gnaga på några frusna slånbär." 

Rune Liljenrud

fredag 2 september 2016

Mosaiken vid Ljungskile Folkhögskolas bibliotek
Mosaiken gavs år 1974 till Ljungskile Folkhögskola,
samma år som Harry Martinson erhöll Nobelpriset
i litteratur. Han hade tidigare varit på folkhögskolan
och talat om sitt stora diktverk Aniara och läst dikter


Bilden hämtad ur boken Ljungskile Folkhögskola 90 år,
vilket firades år 2013


Att bo och delta i någon kurs på Ljungskile Folkhögskola
ger sköna naturupplevelser, kunskap och god gemenskap Rune Liljenrud